Знаете ли че

30 Октомври е професионалният празник на брокерите и агентите на недвижими имоти

През 2014 година УС на НСНИ взе решение за ежегодно провеждане на професионална годишна среща на агентите и брокерите на недвижими имоти в България, на която да бъдат канени международни гости и лектори, да се дискутират...

Разпореждането с жилищен имот- само със съгласието на двамата съпрузи!

Собствениците на жилищен имот, който е придобит преди брака или е получен по наследство и съответно е собственост само на единия съпруг често не знаят, че е нужно съгласието и на другия, за да продадат жилището си. Този...

Новият парк се казва ” Артилерийски”

Най- новият (изграден през 2015г.) и модерен парк в Стара Загора се намира в западната част на града и носи името " Артилерийски"- ( Решение на Общински съвет- Стара Загора от 29.09.2016г.). Изграден е върху 70 дка., на мястото на бившите...

Най- старите жилища в Европа се намират в Стара Загора

В Стара Загора се намира музеят „Неолитни жилища”, съдържащ находки, които са от огромно значение за историята на човечеството. В музея са експонирани две жилища от новокаменната епоха, които се датират от VІ хил. пр. Хр. и са...

Сравни офертите

Сравни