В началото на ХХ век Стара Загора има 7 квартала: Акарджа, Табахна и Новий в южната част на града; Градински, Полицейски, Гибран и Чомлека на север от главната улица(изток -запад).