НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НСНИ е първата браншова организация на агенциите за недвижими имоти в България, с доказан международен авторитет и публично наложена активност. Организацията работи в посока структуриране дейността на агенциите за недвижими имоти и заетите лица в тях под професионална рамка и налагането на професионални стандарти и етика. В контекста на постоянно променящите се пазарни особености НСНИ ежегодно внася Европейския и международен опит в страната чрез своите активности, политики и утвърдени партньорства. НСНИ

ЛИЦАТА ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА:

  • работят прозрачно
  • имат професионална квалификация
  • имат професионално присъствие на пазара
  • носят отговорност
  • се присъединяват към IESC (Международна коалиция за етични стандарти)

„ЕВРОДОМ“ ООД е вписан под № SZ-E-0339-115 в Професионалният регистър на агенции, брокери и агенти на недвижими имоти в Република България .

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  • CEPI е създадена в Брюксел през 1990 г. като международна организация с нестопанска цел. Нейните членове са национални асоциации, базирани в Европа, представляващи агентите на имоти и мениджърите на имоти. Мисията на сдружението е да подкрепя сделките с недвижими имоти в Европа и чужбина, като развива работата и дейностите на професионалисти в областта на недвижимите имоти с оглед интересите на потребителите.

    Сдружението има за цел да повиши стандартите в професиите в областта на недвижимите имоти, като насърчава брокерството на недвижими имоти и управлението на недвижими имоти да се осъществява от квалифицирани специалисти с високи етични стандарти. Тъй като Европейският съюз, неговите правила и разпоредби продължават да оказват по- голямо въздействие върху пазара на недвижими имоти и върху дейностите на специалистите в областта на недвижимите имоти, CEPI също така се стреми да използва общата си сила, за да привлече вниманието на политиците в ЕС към мненията на специалистите в областта на недвижимите имоти и да разгледа и намери решения за техните практически проблеми при прилагането на политиката и законодателството на ЕС. CEPI

Сравни офертите

Сравни
Онлайн Асистент

Онлайн Асистент

I will be back soon

Онлайн Асистент
Здравейте 👋
Започни чат:
chat