Ние предлагаме на своите клиенти:

ЗА ПРОДАВАЧИ:

Първичен оглед на имота
Определяне на справедлива цена
Обследване на документи за собственост и необходимост от набавяне
Проверка за тежести
Актуално състояние на пазара и очаквани тенденции
Запознаване с видовете порочни практики на пазара и как да се предпазим от тях
Заснемане
Изготвяне на професионална оферта за имота
Изготвяне на маркетинг и медия план
Определяне на канали за маркетинг
Определяне на бюджет от ЕВРОДОМ за реклама на имота
Импорт на офертата за имота в професионални портали
Съвети за подготовка на имота за предлагане на клиенти
Съдействие за почистване на имота при необходимост
Отговаряне на запитвания от клиенти и водене на комуникация
Провеждане на огледи
Водене на отчетност за клиентите, които посещават имота
Личен консултант
Периодичен отчет и коригиращи действия в продажбения процес
Водене на търговски преговори
Счетоводни и финансови аспекти в процеса на сделката
Получаване на оферти от купувачи и изготвяне на депозитни споразумения
Изготвяне на проект за предварителен договор
Пълно съдействие при подготовката на пакета документи за сделката
Пълно съдействие при нотариално изповядване на сделката
Изготвяне на приемно – предавателен протокол и организиране на предаване на владението на имота
Съдействие за данъчно отписване на имота
Съдействие при промяна на партидите за комунални услуги

ЗА КУПУВАЧИ:

Първоначално предоставяне на информация за оферти от базата на ЕВРОДОМ
Първоначално предоставяне на информация за оферти и на останалите компании на пазара
Анализ и съдействие при определяне на нуждите и потребностите на купувача
Съдействие при определяне на решение за купувача за избор на комбинация, предоставяща най- добро съотношение между: характеристики (район, площ, брой спални, етаж, вид строителство и други) и наличен или привлечен финансов ресурс
Назначаване на личен консултант
Предоставяне на информация за състоянието на пазара и очаквани тенденции
Подпомагане на процеса на получаване на кредит за покупка
Консултиране за дължими прехвърлителни и последващи такси, данъци и други разходи
SWOT анализ
Провеждане на огледи
Постоянно следене на оферти на партньорски компании на пазара и проверки за актуалност
Предоставяне на информация за порочни практики, използвани на пазара, с цел предпазване на купувача от бъдещи юридически проблеми и евентуални финансови загуби
Водене и/или съдействие при търговски преговори от името на купувача
Подготвяне на депозитни споразумения за оферти към продавачи
Проверка на документи за собственост
Проверка за тежести върху избрания имот
Юридическа подготовка на проект за предварителен договор
Подготовка на всички документи по затваряне на сделката
Подготовка на документите за нотариално изповядване на сделката
Пълно съдействие при нотариалното изповядване на сделка
Съдействие за извършване на всякакви видове довършителни работи, обзавеждане и оборудване на имота
Съдействие при подаване на декларация за данъчно регистриране на имота
Съдействие при промяна на партиди за Ел. и ВиК

ЗА НАЕМОДАТЕЛИ:

Становище за справедлива наемна цена
Първоначален оглед
Заснемане
Становище по документи за собственост
Проверка за тежести
Изготвяне на ЅWОТ анализ
Предоставяне на информация за състояние на пазара и очаквани тенденции
Предпазване на наемодателя чрез предоставяне на информация за порочни практики, използвани на пазара
Професионална подготовка на офертата за имота
Създаване на маркетингов и медия план
Определяне на канали за маркетинг
Определяне и осигуряване на ЕВРОДОМ бюджет за реклама за имота
Качване на оферта в определените платформи, сайтове и други канали
Провеждане на разговори с всички потенциални наематели и колеги от други фирми
Провеждане на огледи
Съвети за подготовка на имота за предлагане и огледи ( Home Staging )
Съдействие за почистване на имота (при необходимост)
Огледи с кандидат- наематели
Контрол на клиентите, които влизат в имота
Назначаване на личен консултант
Периодичен отчет и препоръки за коригиране на действия
Водене на търговски преговори
Консултиране за дължими такси, данъци и други разходи
Получаване на оферти за имота от наематели и сключване на депозитарни споразумения
Проучване на статуса на потенциалния наемател ( при получен депозит ) – месторабота, трудови взаимоотношения, референции от други наемодатели и други
Юридическа подготовка на проект за договор за наем
Подготовка на всички документи за подписване на договора
Подготовка и подписване на приемно – предавателен опис- протокол и организиране на предаване на владението на наетия имот
Съдействие при промяна на партиди за Ел. и ВиК на имота

ЗА НАЕМАТЕЛИ:

Първоначално предоставяне на информация за оферти от базата на ЕВРОДОМ
Първоначално предоставяне на информация за оферти и на останалите компании на пазара
Анализ и съдействие при определяне на нуждите и потребностите на наемателя
Съдействие при определяне на най- доброто решение за наемателя за избор на комбинация, предоставяща най- добро съотношение между: характеристики (район, площ, брой спални, етаж, вид строителство и други) и допустим бюджет на клиента за размер на наема
Назначаване на личен консултант
Предоставяне на информация за състоянието на пазара и очаквани тенденции
Консултации за дължими такси, данъци и други разходи
Провеждане на огледи
SWOT анализ
Постоянно следене на оферти на партньорски компании на пазара и проверки за тяхната актуалност
Предоставяне на информация за порочни практики използвани на пазара, с цел предпазване на наемателя от бъдещи юридически проблеми и евентуални финансови загуби
Водене и/или съдействие при търговски преговори от името на наемателя
Подготвяне на депозитни споразумения за оферти към наемодатели
Проверка на документи за собственост
Проверка за наличие на тежести върху избрания имот
Юридическа подготовка на проект за договор за наем
Подготовка на всички документи и подписване на договора
Подготовка и подписване на приемно- предавателен опис- протокол и организиране на предаване на владението на наетият имот
Съдействие за извършване на всякакви видове ремонти работи, обзавеждане и оборудване на имота
Съдействие при промяна на партиди за Ел. и ВиК на имота

Първи дом

Всеки млад човек се нуждае от подкрепа. Особено нужна е тя за едно младо семейство. Ние от ЕВРОДОМ недвижими имоти искаме да допринесем поне малко в тази насока. Чрез услугата 1 home buyer предлагаме на всяко младо семейство, закупило първият си дом с нас 5% отстъпка от размера на комисиона. Потърсете ни – ние сме на ваша страна!

Ловец на имоти

В повечето случаи покупката на имот, особено жилищен е съпътствана с редица компромиси по отношение на района, етажа, изложението и т. н. Ако цената не е определящ фактор при избора на недвижим имот за вас, ние ви представяме едно от най- новите си предложения- ловец на имоти. Свържете се с нас и посетете наш офис. Споделете критериите, по които ще избираме заедно новият ви дом. Важно е да посочите и срока за изпълнение. Наш консултант ще запише всеки детайл и съобразявайки се с тях, в рамките на посочения от вас срок ще се опита да намери имота, който в максимална степен отговаря на този, който бихте искали да закупите. Възнаграждението в този случай е по- високо от стандартното за района и се договаря с всеки клиент индивидуално ЕВРОДОМ – време за промяна.

Юридически съветник

Действията с недвижими имоти: покупко- продажба, замяна, делба и т.н. са съпътствани с известен риск по отношение на събирането на документи; определяне и доказване на собственост; вещни тежести; коректно разплащане; своевременно освобождаване на имота и много други. ЕВРОДОМ недвижими имоти, познавайки в детайли юридически и технически сделката ще ви спести всички затруднения и опасения в тази насока. Доверете ни се днес, за да сте спокойни утре!

Open House

Уважаеми клиенти, само един оглед на имота, който възнамерявате да закупите или наемете не може да ви покаже всичките му предимства и недостатъци. Ето защо ние от ЕВРОДОМ недвижими имоти възприехме идеята и ВИ представяме Open House*. Това е една нова концепция за България за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. Предмет на Open House може да бъде офиссграда, апартамент, къща, заведение или друг тип собственост. При организирането на Open House ние уведомяваме потенциалните купувачи или наематели, а също така и колегите си от бранша, че имотът ще бъде отворен за оглед в определен ден (дни) и часове. Подготвяме материали с точно описание на имота, включващи информация, както за строителството на сградата, използваните материали, справка за фирмата изпълнител, за инвеститора, функционалното разпределение на имота, копия от документите за собственост, цената, така и подробна информация за района, в който се намира, разстоянията до най- близките болници, училища, полицейски управления, супермаркети и магистрали. Всеки потенциален клиент може да се отзове на поканата и да посети имота в определеното от нас време, да го разгледа в детайли, да усети обстановката, да зададе всички въпроси, които го интересуват, и ако проявява интерес, още на място да заяви намеренията си. Разходите по организирането на Open House са за сметка на ЕВРОДОМ**.

*Open House (Отворена къща) – начин на предлагане на имот под наем или за продажба
** ЕВРОДОМ получава договореното възнаграждение само при реализиране на сделка с предлагания недвижим имот.

Сравни офертите

Сравни