Статии

ЕВРОДОМ и околната среда

Като компания работеща в сферата на услугите най- големият ни принос за опазване на околната среда и климата се крие в собственото ни потребление на енергия и пряко свързаните с това емисии на парникови...

Необходими документи за продажба на земеделска земя

Документ за собственост– нотариален акт за собственост /констативен/, нотариален акт за сделка – продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и др. или решение на Поземлена комисия за...

Сравни офертите

Сравни