Статии

ЕВРОДОМ и околната среда

Като непроизводителна компания най- големият ни принос за опазване на околната среда и климата се крие в собственото ни потребление на енергия и пряко свързаните с това емисии на парникови газове.Потреблението на ресурси...

Необходими документи за продажба на земеделска земя

Документ за собственост– нотариален акт за собственост /констативен/, нотариален акт за сделка – продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и др. или решение на Поземлена комисия за...

Предварителен договор за прехвърляне на недвижим имот

На основание чл. 19 от ЗЗД предварителният договор за прехвърляне на недвижим имот трябва да се сключи в писмена форма. Нотариална заверка на подписите на страните не е необходима, но ако все пак се направи, тя дава възможност...

Договорна ипотека

Разпоредбите на чл.167 от ЗЗД, уреждат материята относно сключването и формата на ипотечният договор, като трябва да се подчертае, че действителен е само договорът за ипотека, сключен под формата на нотариален акт, вписан е и...

Законна ипотека

В чл. 168 на ЗЗД са предвидени 2 случая при които се учредява т. нар законна ипотека. В първият случай, правото на “законна ипотека” има отчуждителят на недвижим имот върху отчужденият имот, за обезпечаване на вземанията по...

10 златни правила за търсене на брокер

1. Започнете търсенето в интернет Без онлайн платформи за недвижими имоти съвременният професионален брокер вече не може да работи. Следователно: потърсете в интернет платформи за онлайн предлагане на недвижими имоти!...

Сравни офертите

Сравни