Най- старите жилища в Европа се намират в Стара Загора

В Стара Загора се намира музеят „Неолитни жилища”, съдържащ находки, които са от огромно значение за историята на човечеството. В музея са експонирани две жилища от новокаменната епоха, които се датират от VІ хил. пр. Хр. и са...

Вземете своя ваучер!

Уважаеми клиенти! От 1. март. 2018г. всеки клиент, реализирал сделка с посредничеството на ЕВРОДОМ ООД получава ваучер за отстъпка от комисионното възнаграждение, дължимо при бъдещо използване на услугите на агенцията....

Оценка на имот

За извършване на различен вид правни действия с недвижим имот се нуждаем от остойностяване на имота. Необходимост от такава оценка на даден имот се явява най- често при съдебни спорове за делба на недвижимо имущество, при...

Узаконяване на стара къща

Голяма част селата са застроени със стари постройки. Но дори и да е имало някакви документи за собствеността и построяването им, те отдавна са изгубени. Това създава известни неудобства на техните притежатели. Те не могат да...

Сравни офертите

Сравни