Брокерите с професионални карти за легитимация

Считано от днес – 07.06.2021г. всички наши брокери ще се легитимират пред вас посредством представяне на пластична карта със снимка на брокера и следните задължителни атрибути:
– Трите имена на брокера;
– Длъжност;
– Агенция, с която е асоцииран;
– Номер в професионалният регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти;
– Годината на валидност;
– Логата на НСНИ – Национално Сдружение Недвижими Имоти и Професионалния регистър.

Моля изисквайте този документ от нашите брокери при среща с тях във връзка с изпълнението на служебните им задължения!
Легитимацията ви гарантира, че брокера е редовен член на НСНИ, приел е и спазва Етичният кодекс на НСНИ, е законен представител на агенцията, с която се асоциира ( видно от самата карта ) и можете спокойно да му се доверите за осъществяването на една успешна сделка с недвижим имот.

Сравни офертите

Сравни