ЕВРОДОМ и околната среда

Като компания работеща в сферата на услугите най- големият ни принос за опазване на околната среда и климата се крие в собственото ни потребление на енергия и пряко свързаните с това емисии на парникови газове.
Потреблението на ресурси в рамките на дружеството се отнася главно до използването на хартия и ИТ оборудване.

Хартията е най-широко използваният ресурс в нашата компания. Чрез предварителни настройки за двустранен печат или персонализирани заявки за печат се опитваме да запазим консумацията на хартия възможно най-ниска.

По отношение на ИТ оборудването нашият фокус е върху използването на енергийно ефективни устройства.

100% от осветителните тела, които използваме в нашите помещения са енергоспестяващи.

Избягваме отпадъците във възможно най-голяма степен. Събираме разделно, следвайки стратегическият подход: избягвай, намалявай, компенсирай.

Сравни офертите

Сравни