Ние обичаме Земята !

Като съвременна и отговорна компания ние в ЕВРОДОМ напълно осъзнаваме какъв отпечатък оставяме на планетата вследствие от своята дейност. Ето защо в стремежа си за ” нулев отпечатък ” ние печатаме на хартия само най- важните документи. Като задължени лица от определени закони и регламенти сме длъжни да съхраняваме офлайн архиви т.е. разпечатани на хартия. На хъртия са и типовете договори, които използваме в нашата работа. Всичко останало в работният ни процес е дигитализирано.

Сравни офертите

Сравни