Продажба на имот – какви разходи могат да се появят за продавача

Продажбата на имот носи на продавача предимно пари. Но ако продавате имот, ще трябва да направите и определени разходи по продажбата. Какви са те и колко разходи могат да се очакват, обясняваме по- долу.

Разходи за документи.
Преди да продаде имота си, продавачът трябва да подготви и представи всички документи, които са важни и имат значение за продажбата на имота. Това могат да бъдат  документи, доказващи собствеността – Нотариални актове, Договори и други от този вид. Също така продавача трябва да предостави скица, схема от кадастъра и други подобни. За последното трябва да се очакват разходи според действащата тарифа и начина на издаване на документа. Един от документите, които са абсолютно необходими, е Удостоверението за данъчна оценка на имота. Разходите за този документ са в зависимост от местоположението на имота. Личните документи на собственика трябва да са в срок и актуални. Ако изтичат към датата на продажбата съответният продавач трябва да се снабди с нови такива.

Разходи за експертна оценка.
Ако искате да продадете имот, първо трябва да знаете колко всъщност струва. Можете да проверите в интернет цените на сравними оферти с вашият имот. Това може да помогне да се ориентирате за цена, но тя ще бъде изключително неточна. Продавачите, които искат да знаят точно колко струва техният имот в даденият момент могат да наемат оценител на недвижими имоти. Разходите за такава оценка зависят от типа на имота и други фактори. За оценка на цялата стойност на апартамент например трябва да се очакват приблизително около 200 лева разходи. И това е много условно.

Добре е да знаете: Ако работите с брокер на недвижими имоти, когато продавате имота си, обикновено можете да спестите разходите за тази оценка. Това е така, защото брокерът познава пазара в детайли и може сам да определи продажната цена на имота.

Разходи за брокерско възнаграждение.
За да спестите усилия, време и нерви, обикновено има смисъл да работите с брокер. В случай на успешна продажба на имота, се дължи брокерска комисионна.                
В България брокерските разходи се поемат самостоятелно от купувача и продавача на имота.  Те заплащат т.н. обичайна комисионна за посредническата услуга за региона, в който се намира имота и обикновено тя е в рамките на 3% от покупната цена плюс ДДС за всяка от страните в сделката – продавач и купувач.

Добре е да знаете: Наемането на брокер, който да продаде имота, води до разходи- например брокерската комисионна, но той ще ви спести разходи другаде. Тъй като рекламата – печатна или онлайн и други дейности по продажбата обикновено се поемат от брокера. Така наречените алтернативни разходи – т.е. времето, необходимо за частната продажба на имота – също трябва да бъдат взети предвид тук. Създаване и публикуване на реклами, избор на потенциални купувачи, срещи и разговори с клиенти, огледи – всичко това отнема време. Ето защо си струва да се наеме брокер по продажбата.

Разходи за неустойка при предсрочно погасяване на ипотека.
Ако имотът бъде продаден в момент, когато все още има действаща и неизплатена ипотека за гарантиране на кредит, може да се дължи така наречената такса за предсрочно погасяване. Ако договорът за кредит бъде прекратен преждевременно, банката губи договорно гарантирани лихвени плащания.

Разходи за ремонт.
Ремонтирането на имота, преди да го обявите за продажба често има смисъл. Съвременният, чист, светъл имот прави повече впечатление и често се продава по-лесно и на по- добра цена от стар имот за ремонт. В случай, че сте предприели ремонт преди продажбата, винаги трябва да изчислявате точно дали разходите за ремонт увеличават продажната цена повече, отколкото самите те струват. Единствено в този случай си струва да предприемете ремонт преди продажбата на имота.

Разходи за данъци.
При определени обстоятелства продажбата на имот може да доведе и до разходи за данъци. В Германия например този данък се нарича „ спекулативен“. У нас такъв данък трябва да бъде платен, ако:

  • имота се продава в рамките на 5 години от датата на придобиването и се постига печалба в стойността, т.е. възходяща разлика в съотношението на цената на която е придобит имота и цената, на която се извършва настоящата продажба.
  • продажбата се извършва след изтичането на период от 5 години от датата на придобиване на имота, но тя се явява втора в рамките на същата календарна година.

Много важно е преди да се предприемат стъпки за продажба на недвижим имот да се отчетат всички тези специфики и да се обсъдят с брокера.

Сравни офертите

Сравни