ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ДРУГИ УСЛУГИ

Сумите от комисионни се изплащат по банкова сметка с титуляр “ ЕВРОДОМ“ ООД

ЕИК: BG123733030
Уникредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: 70UNCR76301078333042

Вашите въпроси и заявки за ползване на услуги изпращайте от формата по- долу!

Добави имот

**„ЕВРОДОМ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).  Преди да направите вашата заявка, моля запознайте се с Политика за поверителност и защита на личните данни

Сравни офертите

Сравни