ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми клиенти и партньори,
като отговорна компания и във връзка с извънредното положение за ограничаване разпространението на COVID 19, Управителят на „ЕВРОДОМ“ ООД – Стара Загора, налага следните ограничения и нови правила в работата на офиса на компанията:

І. ОГРАНИЧЕНИЯ

 • Посещенията на офиса на живо се забраняват до второ нареждане!
 • Обичайната си работа ще извършваме в онлайн среда.
 • При необходимост от лична среща, тя ще се състои изключително по предварителна заявка и подготовка и при повишени мерки за сигурност, които включват минимум:
  – Избягване на ръкуването при среща с клиенти, както и между клиенти.
  – Дистанция между брокер – клиент и между самите клиенти минимум 2 метра.
  – Задължително използване на лични предпазни средства.
  – Други ограничителни действия.

ІІ. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

 • Работа от вкъщи по качване, актуализиране и обработка на нови оферти, както и обработване на търсения на нови клиенти.
 • На клиентите се предоставя възможност първо за видео оглед на имота и едва след това на физически такъв.
 • При оглед консултанта носи лични предпазни средства и се предупреждават клиентите да направят същото (маски, ръкавици, калцуни и дезинфектант). При липса на такива се предоставят от консултанта и след това се влиза в имота. Имотът се проветрява и дезинфекцира преди и след огледа.
 • Клиентите се предупреждават, че ако са повече от двама ще трябва огледът да се проведе на етапи, за да няма струпване на повече от двама възрастни едновременно.
 • Ако се стигне до преговори и уточняване на условия, всичко това се извършва по телефон или имейл.
 • При подписване на предварителен договор или споразумение за намерение (стоп капаро) препоръката е също да става дистанционно и подписаните договори да се изпращат по куриер. Ако страните нямат възможност да използват имейл или принтер се канят в офиса една по една, като по възможност да са без придружители, които нямат пряко отношение към сделката.
 • Офиса се отваря и дезинфекцира преди срещата и само при краен случай се канят едновременно и двете страни. След срещата също се прави дезинфекция и се проветряват помещенията.
 • В договорите се пишат по дълги срокове до нотариалната сделка, като задължително фигурира клаузата за форсмажорни обстоятелства и удължаване на срока.
  ЗАПОВЕД № 1

  ЗАПОВЕД № 2

Сравни офертите

Сравни