ЕВРОДОМ с регистрация по ЗДДС

Уважаеми клиенти и партньори,

считано от 16.06.2022г. всички плащания към ” ЕВРОДОМ ” ООД ще се извършват съгласно разпоредбите на Закона за ДДС. Имайте предвид, че обявените цени в ценоразпис са без включен ДДС.

Сравни офертите

Сравни