От 1878г. Стара Загора е с характерните за града прави улици

Стара Загора. Кадастрална снимка от 1878г. Авторът е неизвестен.
Стара Загора. Регулационен план от 1878т. Автор: Лубор Байер.

Една година преди Освобождението от османска власт – през 1877г. Стара Загора е опожарена до основи. На чешкият архитект Лубор Байер, пристигнал тогава от Австо- Унгария е възложен новия градоустройствен план на града. Негова е заслугата за специфичната регулация с прави улици.

Сравни офертите

Сравни