Техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са регламентирани в Наредба № 7 / 2004г. изд. от МРРБ

Скала на класовете на енергопотребление за жилищни сгради.
Имайте предвид, че скалата за жилищни сгради се прилага и за общежития.
Целият текст на наредбата четете тук !

Сравни офертите

Сравни