НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е първата браншова организация на агенциите за недвижими имоти в България, с доказан международен авторитет и публично наложена активност. Организацията работи в посока структуриране дейността на агенциите за недвижими имоти и заетите лица в тях под професионална рамка и налагането на професионални стандарти и етика. В контекста на постоянно променящите се пазарни особености НСНИ ежегодно внася Европейския и международен опит в страната чрез своите активности, политики и утвърдени партньорства. НСНИ