Членства


НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е първата браншова организация на агенциите за недвижими имоти в България, с доказан международен авторитет и публично наложена активност. Организацията работи в посока структуриране дейността на агенциите за недвижими имоти и заетите лица в тях под професионална рамка и налагането на професионални стандарти и етика. В контекста на постоянно променящите се пазарни особености НСНИ ежегодно внася Европейския и международен опит в страната чрез своите активности, политики и утвърдени партньорства. НСНИ

 

ЛИЦАТА ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА:

  • работят прозрачно
  • имат професионална квалификация
  • имат професионално присъствие на пазара
  • носят отговорност
  • се присъединяват към IESC (Международна коалиция за етични стандарти)

„ЕВРОДОМ“ ООД е вписан под № SZ-E-0339-115 в Професионалният регистър на агенции, брокери и агенти на недвижими имоти в Република България .