Ценоразпис

     ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

  • Посредническо възнаграждение при осигуряване на клиент за покупко- продажба на имот- от продавач и купувач по 3% от договорената цена на сделката, но не по- малко от 500лв. за всяка от страните.
  • Посредническо възнаграждение при осигуряване на клиент за наемане/ отдаване под наем на имот:

     – от наемател- половин месечен наем еднократно при подписване на договора за наем.

     – от наемодател- половин месечен наем еднократно при подписване на договора за наем.

       ДРУГИ УСЛУГИ

  • Включване на имот в каталога и рекламирането му- по договаряне.
  • Проучване на статут на имот според действащите градоустройствени актове- по договаряне.
  • Заснемане на имот- по договаряне.
  • „Ловец на имоти“- 5% от договорената цена на сделката, но не по- малко от 500лв.
  • Управление на имот и представителство на собственика- по договаряне.
  • Извършване на компютърна справка в нотариална кантора за липса/ наличие на тежести върху имот- до 30лв., платими на нотариуса.
  • Изготвяне на документи за нотариално изповядване на сделка без посредничеството на фирмата- по договаряне.

Сумите от комисионни се изплащат по банкова сметка с титуляр  “ ЕВРОДОМ“ ООД

ЕИК: 123733030

Уникредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: 70UNCR76301078333042

Вашите въпроси и заявки за ползване на услуги изпращайте от формата по- долу!

Полета маркирани с * са задължителни

Анти- спам защита
Искаме да се убедим, че не сте робот. Моля изпълнете действието от това поле!

**„ЕВРОДОМ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).  Преди да направите вашата заявка, моля запознайте се с Политика за поверителност и защита на личните данни