Ако по някаква причина не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този документ, препоръчваме да НЕ използвате уеб сайта ни. Фактът с използването на нашия уеб сайт ще бъде приет като съгласие и приемане на нашата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Събиране и обработка на информация

Ние НЕ СЪБИРАМЕ И НЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ от посетители на уеб сайта ни, освен в случаите, когато наши клиенти или потребители на уеб сайта СЪЗНАТЕЛНО решат да ни предоставят такива данни чрез нашата форма за контакти с цел задаване на въпрос относно предлаганите от ЕВРОДОМ ООД услуги или искане за поставяне на тяхна реклама на нашия сайт.

В тези случаи съблюдаваме основни принципи при обработването на данните като:

  • законосъобразност;
  • добросъвестност;
  • прозрачност;
  • съотносимост на обработката с целите;
  • свеждане на данните до минимум и ограничение на съхранението им.

В случаите, когато наши клиенти или потребители на сайта ни, съзнателно и по тяхна воля ни предоставят свои лични данни, тези данни се съхраняват единствено в сроковете, нужни за изпълнението на дадената задача или във връзка с възникналите от това делови взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

Отписване

В съответствие с настоящия документ всеки наш потребител има право да не ни предоставя каквито и да било лични данни. Дори и в случаите, в които наш потребител или клиент съзнателно и приемайки настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, е решил да ни предостави свои лични данни, той има следните важни права:

  • Право на достъп до данните, отнасящи се за него;
  • Право на коригиране и промяна;
  • Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”).

В тази връзка е нужно потребителят или клиентът да се свърже с нас през страницата ни за контакти като ни информира за конкретното свое искане.

Бисквитки

Използваме „бисквитки“, за да подобрим използването на сайта от нашите посетители.

Можете да деактивирате поддръжката на „бисквитки“ в браузъра си, но бъдете наясно, че като го направите, ще загубите определени функции, които изискват „бисквитките“ да работят правилно.

Ние не носим отговорност за бисквитките на трети страни и трябва да се запознаете каква е политиката на съответния уебсайт относно „бисквитките“.

Тази политика може да се актуализира, изменя и допълва по всяко време по наше решение или когато обстоятелствата го налагат.

Дата на последна промяна: 17.05.2018г.