ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми клиенти и партньори,
като отговорна компания и във връзка с извънредното положение за ограничаване разпространението на COVID 19, Управителят на „ЕВРОДОМ“ ООД – Стара Загора, налага следните ограничения и нови правила в работата на офиса на компанията:

1. Посещенията на офиса на живо се забраняват до второ нареждане!

2. Обичайната си работа ще извършваме в онлайн среда. Всички наши консултанти са на линия в работно време на обичайните канали за комуникация.

3. При необходимост от лична среща, тя ще се състои изключително по предварителна заявка и подготовка и при повишени мерки за сигурност, които включват минимум:

– Избягване на ръкуването при среща с клиенти, както и между клиенти.

– Дистанция между брокер – клиент и между самите клиенти минимум 1.5 метра.

– Задължително използване на лични предпазни средства.

– Други ограничителни действия.

ЕВРОДОМ
Управител

Стара Загора
16.03.2020г.